Monday, July 5, 2010

Hari Ini Dalam Sejarah ( 5 Julai )

Penubuhan Negeri-Negeri Selat

Pada hari ini 5.7.1825 Parlimen Inggeris telah meluluskan akta membenarkan Syarikat Hindia Timur E.I.C. menubuhkan Negeri-Negeri Selat. Dengan penubuhan ini pentadbiran ketiga-tiga penempatan Inggeris di Pulau Pinang, Melaka dan Singapura diletakkan di bawah satu kerajaan yang beribu Pejabat di Pulau Pinang. Ibu pejabat ini kemudian telah dipindahkan ke Singapura atas sebab-sebab ekonomi dan perdagangan. Penubuhan Negeri-Negeri Selat ini adalah bertujuan bagi memudahkan segala urusan pentadbiran dan perdagangan Inggeris. Untuk tujuan tersebut seorang Gabenor General telah dilantik dan beliau dibantu oleh Residan Councillor dari tiap-tiap negeri. Di samping itu sebuah majlis telah di bentuk bagi membantu Gabenor General di mana ramai dari ahlinya terdiri dari kakitangan awam. Di peringkat awal penubuhannya Negeri-Negeri Selat sering mengalami masalah kewangan untuk membiayai urusan pentadbirannya dan ia terpaksa dibantu oleh kerajaan Inggeris di India. Oleh itu untuk menjimatkan perbelanjaan, pada tahun 1851, pentadbiran Negeri-Negeri Selat telah dipindahkan ke bawah kuasa Gabenor General di India. Kegagalan Negeri-Negeri Selat mengumpulkan hasil yang mencukupi bagi menampung perbelanjaanya adalah akibat dasar perdagangan bebas yang diamalkan di Singapura. Sungguhpun ia maju dibidang perdagangan tetapi kutipan hasil hanya bergantung kepada ladang candu, arak dan perjudian. Pada tahun 1858, apabila Syarikat Hindia Timur Inggeris dimansuhkan, pentadbiran Negeri-Negeri Selat telah diletakkan di pentadbiran Wizurai Culcutta. Akhirnya pada tahun 1867, atas desakan pedagang-pedagang di Negeri-Negeri Selat Kerajaan British akhirnya bersetuju menjadi Negeri-Negeri Selat, sebagai tanah jajahan Inggeris dan ditadbir terus dari Pejabat Tanah Jajahan di London.

0 comments:

Post a Comment