KERTAS KERJA MPP SESI 2010/2011

Kertas kerja juga adalah aktiviti yang dicadangkan oleh MPP IPG KBA 2010/2011 untuk mendapat keizinan dan kelulusan bagi menjayakan aktiviti-aktiviti di IPG KBA. Semua kertas kerja ini adalah hasilan dari Mesyuarat Perancangan Strategik MPP IPG KBA 2010/2011 yang di adakan di Port Dickson , Negeri Sembilan dari Mei 14 hingga Mei 16, 2010.KERTAS KERJA BULAN BAHASA ( EXCO AKADEMIK)

Tiga (3) lagi kertas kerja akan menyusul kemudian.